Sednice SO

NADZOR ZA KOMUNALNE PROBLEME

Izvor „Reč naroda“

Sednica SO Malo Crniće održana je 25.4.2015. a odbornici su razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta opštine Malo Crniće za period januar decembar 2014. godine, kao i izveštaj o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine, Opštinske uprave, ali i Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana opštine, Centra za kulturu, Biblioteke „Srboljub Mitić“…

Read the rest of this entry »

Dvadeseta sednica lokalnog parlamenta u Malom Crniću, održana 3. februara, sadržala je određena kadrovska rešenja i na momente sam tok je bio poprilično buran. U prvom delu sednice usvojen je izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „14. oktobar“ za 2013/2014. godinu i godišnji plan rada ove ustanove za 2014/2015. godinu, kao i izmene i dopune programa poslovanja Direkcije za izgradnju opštine za tekuću godinu. Imajući u vidu da plan poslovanja Direkcije koji je usvojen krajem prošle godine nije potpuno precizan, trebalo ga je dopuniti sa sasvim preciznim lokacijama u oblasti izgradnje puteva, a takođe i omogućiti građanima da participiraju u svojim naseljima.

Read the rest of this entry »

Na 18. sednici Skupštine opštine Malo Crniće, održanoj 4. decembra, razmatran je veoma sadržajan i značajan dnevni red, pre svega Read the rest of this entry »

Rebalans usmeren na kapitalne investicije

Izvor (Reč naroda, 23. april 2014) Na maratonskoj sednici lokalnog parlamenta u Malom Crniću, koja je trajala nešto manje od šest časova, odbornici su usvojili prvi ovogodišnji rebalans budžeta i izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova. Predloženim izmenama

Read the rest of this entry »

Na četrnaestoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće, održanoj prošle nedelje, uz predsedavanje Goranke Stević, razmatrano je ukupno dvanaest tačaka. Veći deo odnosio se na razmatranja godišnjih izveštaja, planova i programa ustanova, Predškolske ustanove „14. oktobar“, Turističke organizacije, Biblioteke „Srboljub Mitić“ i Centra za kulturu. Pored toga, razmatrane su i Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze na teritoriji opštine Malo Crniće i Odluka o finansijskoj podršci porodica sa decom na teritoriji opštine Malo Crniće. Data je. saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove. Read the rest of this entry »

Centralna tačka dnevnog reda trinaeste sednice Skupštine opštine Malo Crniće bila je odluka o budžetu opštine za 2014. godinu, za koju je glasao 21 odbornik. Planirani tekući prihodi iznose 367.316.000 dinara, od čega prihodi budžeta 289.717.000 dinara, dok dodatni prihodi budžetskih korisnika iznose 77.598.000 dinara.

[youtube_sc url=“http://youtu.be/h5xpxqUl2nM“ width=“320″ height=“240″ theme=“light“] Read the rest of this entry »

Dnevni red dvanaeste sednice Skupštine opštine Malo Crniće, održane 28. novembra, bio je veoma sadržajan i obuhvatio je aktivnosti koje se odnose na izuzetno značajne oblasti života i rada na području ove opštine. Najpre su odbornici, većinom glasova, usvojili izveštaj o izvršenju budžeta u prvih devet meseci 2013. godine. Planirani tekući prihodi budžeta za tekuću godinu iznose 298.199.664 dinara. Ostvareni tekući prihodi i primanja u periodu januar septembar iznosili su 214.478.063 dinara ili 71,91% u odnosu na godišnji plan. Ubedljivo najveće učešće u strukturi prihoda budžeta imaju transferi viših nivoa vlasti sa 73,09 %, slede porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke sa značajnih 16,17 %, dok je učešće izvornih javnih prihoda i dalje skromno. U ukupnim transfernim Read the rest of this entry »

oglas sl glasnik

[youtube_sc url=“uY6Y402ejyY“]

Na dnevnom redu devetog zasedanja Skupštine opštine Malo Crniće našlo se šest tačaka, a najznačajnija je, svakako, bila je donošenje odluke o završnom računu budžeta opštine za 2012, godinu, koju su odbornici jednoglasno usvojili. Ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine iznosili su 316.306.680 dinara, a ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci’268.832.131 dinara. Ostvareni višak prihoda, suficit od 47.474.549 dinara, ostvaren je na podračunu za izvršenje budžeta u iznosu od 46.001.316 dinara i 1.473.233 dinara na podračunima indirektnih budžetskih korisnika. Iznos od 9.586.615 dinara namenski je opredeljen i prenet u 2013. godinu, i to: za izradu projektne dokumentacije 2 miliona dinara, za poboljšanje uslova stanovanja i ekonomsko osnaživanje izbeglih i raseljenih lica 3.942.733 dinara, za projekat „Pomoć u kući“ 174.578 dinara i za podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja 3.469.264 dinara.
[youtube_sc url=“WnXJLuQ9bf4″]

Read the rest of this entry »

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula