Rešenje za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u tri primerka
  • Projekat (Idejni-Glavni-Tehnološki)
  • Podatke o šifri delatnosti i registraciji preduzeća
  • Republička i lokalna administrativna taksa za zahtev i rešenje
  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­26.460 do 84.680 dinara u zavisnosti od veličine objekta  na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa zavisi od predračunske vrednosti objekta, i to 0,01% od rpedračunske vrednosti objekta, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 11
TELEFON za informacije 012/280-979

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula