• Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu i to:
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151)  ili
  • izvod iz zemljišne knjige (Osnovni sud Požarevac, Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće,  Maršala Tita 80, 12311 MalO Crniće, telefon broj 012/280-124)
  • Dokaz o uplati administrativne takse
  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012 / 280 – 672

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula