1 Marković  Rastivoje Kravlji Do Srpska radikalna  stranka
2 Radovanović Zlatibor Toponica Demokratska stranka  Srbije
3 Marjanović Marko Boževac Demokratska stranka
4 Vasić Dragoslav Šapine Pokret za Stig i Mlavu
5 Dačić Goran Boževac Nova Srbija
6 Nikolić Slavica Toponica Socijalistička  partija Srbije – PUPS
7 Živković  Dobrica Boževac Demokratska stranka
8 Živković  Petar Toponica Socijalistička  partija Srbije – PUPS
9 Živanović Branislav Kalište Socijalistička  partija Srbije – PUPS
10 Živković  Slađan Smoljinac Srpska radikalna  stranka
11 Ivić  Dobrica Kravlji do Demokratska stranka
12 Ivković Vesna Smoljinac Demokratska stranka
13 Ilić  Dragan Salakovac Srpska radikalna stranka
14 Mladenović  Marjan Aljudovo Demokratska stranka
15 Stojanović  Miodrag Toponica Pokret za Stig i Mlavu
16 Milanović Veroljub Šapine Srpska radikalna  stranka
17 Oljača Valentino Boževac Nova Srbija
18 Obradović Mirjana Malo Crniće Srpska radikalna  stranka
19 Đorđević  Željko Kobilje Demokratska stranka
20 Gajić Zlatan Batuša Demokratska stranka
21 Lazić Rastivoje Smoljinac Demokratska stranka
22 Radivojević Boban Šapine Nova Srbija
23 Radovanović Branislav Vrbnica Demokratska stranka
24 Stanimirović  Radiša Crljenac Demokratska stranka
25 Stanisavljević Dragiša Šapine Nova Srbija
26 Stevanović  Zoran Smoljinac Pokret za Stig i Mlavu
27 Stojadinović  Velibor Boževac Pokret za Stig i Mlavu
27 Stojićević Tomislav Malo Crniće Socijalistička  partija Srbije – PUPS
29 Urošević  Bojan Veliko Crniće Demokratska stranka  Srbije
Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula