Javne rasprave

javna rasprava

 

Vaše komentare i sugestije šaljite na:                      lpa @ opstinamalocrnice . org

uprava @ opstinamalocrnice . org

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula