Prema Zakonu o stanovanju vlasnik stana, odnosno lice koje ima pravni interes može tražiti iseljenje bespravno useljenog lica u stan ili zajedničke prostorije stambene zgrade.

Potrebna dokumentacija:

  • zahtev
  • dokaz o vlasništvu stana
  • administrativna taksa

Organ donosi rešenje o iseljenju bespravno useljenog lica, po hitnom postupku, najkasnije u roku od mesec dana. Žalba protiv rešenja o iseljenju ne zadržava izvršenje rešenja.

    • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
    • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula