Author Archive

O G L A S

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće

putem javnog nadmetanja

 

NAZIV ZAKUPODAVCA:

Zakupodavac nepokretnosti u javnoj svojini je opština Malo Crniće, ulica Maršala Tita 80, 12311 Malo Crniće i ista se daje u zakup putem javnog nadmetanja.

U nedelju 21. juna 2015. održan je Ragbi tač turnir u selu  Šapine u organizaciji Turističke organizacije opštine Malo Crniće. Pobednik turnira je ekipa Ragbi kluba Partizan iz Beograda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2 Ragbi tač turnir

Za odabir korisnika mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće

 

 

  1. NAZIV MERE: Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

(tačka 3.2-Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne      politike i politike  ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće-Nabavka kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta).

 

O G L A S

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće

putem prikupljanja pismenih ponuda

Opštinsko veće opštine Malo Crniće na sednici održanoj 13.5.2015. donelo je Odluku o poništenju Javnog poziva za učešće na konkursu iz oblasti javnog informisanja za 2015. godinu.

OPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆE

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 OBAVEŠTAVA

Obveznike da do 15. maja 2015. godine uplate drugu akontaciju lokalnih javnih prihoda kojima se duže – poreza na imovinu fizičkih lica i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Redovnim i blagovremenim  izmirivanjem obaveza  obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Poreski obveznici koji su od 01. 01. 2015. godine  stekli pravo da plaćaju na rate poreski dug koji je mirovao, za vreme plaćanja poreskog duga na rate moraju redovno da izmiruju tekuće obaveze i rate.

Obveznici koji ne izmire blagovremeno svoje obaveze lokalna poreska administracija Malo Crniće pokrenuće postupak prinudne naplate javnih prihoda.

Sve potrebne informacije obveznici mogu dobiti u Opštinskoj upravi Malo Crniće -lokalnoj poreskoj administraciji.

 

Rešenje o imenovanju komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja.

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„USLUGA UNIŠTAVANJA GLODARA I LETEĆIH INSEKATA “

DOKUMENTACIJA:

ZAVRŠEN – ISTEKAO

Predsednik opštine Malo Crniće dana 09. aprila 2015. godine raspisuje :

 JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM ZAJEDNICAMA

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređenja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

Odlukom o budžetu opštine Malo Crniće za  2015. godinu ( „Službeni glasnik opštine Malo Crniće“ broj 8/2014) planirana su sredstva za dotacije verskim zajednicama u ukupnom iznosu od 1.0000.000,00 dinara.

Na osnovu člana 12. st. 2 . Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), Opštinska uprava Malo Crniće,

O B A V E Š T A V A

Zainteresovanu javnost, druge organe i organizacije, da je urađen Nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja Farme za tov živine, Operatera doo „NAŠA FARMA PLUS“ sa sedištem u Velikom Selu, Opština Malo Crniće, zaveden pod brojem 501-4/2014 od 02. 04. 2014. godine, na katastarskoj parceli 1625 u KO Veliko Selo. Read the rest of this entry »

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula