Dokumenti

PREDLOG BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2015 GODINU Read the rest of this entry »

Poštovani sugrađani,

Proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2014-2019. godine je u fazi prve verzije Nacrta. Izrađena je socio – ekonomska analiza, SWOT analiza, definisana je vizija, misija, strateški ciljevi, prioriteti i mere delovanja.

Obaveštavamo sve zainteresovane sugrađane da je u toku javna rasprava o Nacrtu strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2014-2019. godine.

Uvid u sadržinu Strategije, sugrađani mogu da izvrše na jedan od sledećih načina:  Read the rest of this entry »

J A V N A     R A S P R A V A
NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE MALO CRNIĆE

Pozivaju se:
Mladi ljudi opštine Malo Crniće,
Stručna javnost,
Predstavnici lokalnih vlasti,
Predstavnici nevladinih organizacija,
Predstavnici sredstava informisanja.

Read the rest of this entry »

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2015. GODINU

preuzmite dokument:

Javni poziv-pravo preceg zakupa za 2015.god


Z A H T E V

za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na
teritoriji opštine Malo Crniće za 2015. godinu

preuzmite dokument:

zahtev infrastruktura  PDF dokument

zahtev infrastruktura word dokument


Z A H T E V

za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
državnoj svojini, po osnovu uzgoja i držanja životinja,na teritoriji opštine Malo Crniće za 2015. godinu

preuzmite dokument:

zahtev za stocare

zahtev za stocare

JAVNI KONKURS

za finansiranje  programa  i projekata u oblasti sporta
sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2014. godini

Javni poziv

Obrazac za popunjavanje

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRADJANA U 2014. GODINI

JAVNI KONKURS-NVO 2014 OBRAZAC

Opštinsko veće Malo Crniće održalo je, 10. marta, dvadeset i prvu sednicu na kojoj su razmatrana pitanja od značaja za život građana na području opštine Malo Crniće. Pored razmatranja izveštaja o realizaciji godišnjeg programa korišćenja sredstva za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Malo Crniće za prošlu godinu, Read the rest of this entry »

OBRAZAC   Prijava za isticanje firme

Informator o radu opštinske uprava Malo Crniće, poslednje ažuriranje 20. novembar 2013.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula