• Naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvolePotrebna dokumentacija za porodične stambene objekte do 100m² i stambene objekte preko 100m² sa jednim stanom:
  • Zahtev koji se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12 i/ili Opštinskom uslužnom centru,
  • Dokaz o pravu svojine, odn. pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odn. pravu svojine na objektu,
  • Fotografije objekta,
  • Tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta,
  • Dokaz o uplati administrativne takse
  • Republička administrativna taksa u iznosu od   (na upit)  dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od (na upit)  dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

  Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12

 • TELEFON za informacije 012 / 280 – 016 lokal 110
 • Naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole

Potrebna dokumentacija za stambene objekte sa više stanova stambeno-poslovne objekte, poslovne i proizvodne objekte:

 • Zahtev koji se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12 i/ili Opštinskom uslužnom centru,
 • Dokaz o pravu svojine, odn. pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odn. pravu svojine na objektu,
 • Fotografije objekta,
 • Zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom, izrađen od strane privrednog društva, odn. drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova,
 • Dokaz o uplati administrativne takse
 • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(na upit)  dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
 • Opštinska administrativna taksa u iznosu od (na upit)  dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije  012 / 280 – 016 lokal 110

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula