Zauzeće javnih površina i sezonske lokacije na javnim površinama

Potrebna dokumentacija:

  • zahtev za izdavanje odobrenja i uslova za privremeno zauzeće javnih površina i sezonske lokacije na javnim površinama za postavljanje objekata (stolovi, aparati za kokice i drugo)
  • odobrenje za rad objekta lokala
  • dokaz o uplati administrativne takse

Sve informacije se mogu dobiti 
TELEFON za informacije 012 280-672

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula