Formular prijave izvođenja radova se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije  2 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz prijavu treba priložiti:

  • Rešenje o građevinskoj dozvoli,
  • Overen ugovor o građenju (overava ga pravno lice registrovano za izvođenje građevinskih radova),
  • Dokaz o uplati administrativne takse.

Dodatni podaci o lokaciji koji su potrebni su navedeni u prijavi.

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­200 dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa se plaća u iznosu od 35 do 80  dinara po kvadratnom metru u zavisnosti od namene objekta, na žiro račun br: šifra plaćanja   153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012/280 – 121

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula