Uklanjanju objekta se može pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju objekta ili njegovog dela. Zahtev za izdavanje dozvole o Uklanjanju objekta se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Glavni projekat rušenja u tri primerka (izrađuje ga ovlašćeni projektant, tj. privredno društvo ili drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova)
  • Dokaz o svojini na objektu
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151)  ili
  • izvod iz zemljišne knjige (Osnovni sud Požarevac, Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Posebni uslovi (ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes – zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita komunalnog dobra, životne sredine, itd – ili susedni objekat koji se sa njim graniči.
  • Dokaz o uplati administrativne takse

 

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti

TELEFON za informacije 012 / 280 – 672

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula