Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima gradnje na katastarskoj parceli na osnovu planskog dokumenta i može se dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove.

Zahtevza izdavanje informacije o lokaciji se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove, br. kancelarije ­­­­12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Kopija plana parcele(Služba za katastar nepokretnosti Malo Crniće, aneks zgrade Opštine-  II sprat, 012/280-151),
  • Dokaz o uplati administrativne takse.

Dodatni podacio objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a)podatke o lokaciji predmetne izgradnje
b) podatke o predmetnom objektu
c) podatke o podnosiocu zahteva

  • Republička administrativna taksa ­­­­(NA UPIT)  na žiro račun br: šifra plaćanja 153, poziv na broj        97      94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja 153, poziv na broj 97      94-066

 

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012/280 – 672

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula