Smeštaj građevinskog materijala ili građevinske skele

Potrebna dokumentacija:

  • zahtev za izdavanje odobrenja i uslova za privremeni smeštaj građevinskog materijala ili građevinske skele na javnim površinama deuže od 24 časa
  • odobrenje za građenje ili potvrda prijave radova na tekućem investicionom održavanju ili izgradnji pomoćnog objekta (fotokopija)
  • skica (kopija plana) katastarske parcele sa označenim objektom koji je predmet smeštaja materijala
  • dokaz o uplati administrativne takse

Sve informacije se mogu dobiti 
TELEFON za informacije 012 280-016 lokal 110

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula