Na četrnaestoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće, održanoj prošle nedelje, uz predsedavanje Goranke Stević, razmatrano je ukupno dvanaest tačaka. Veći deo odnosio se na razmatranja godišnjih izveštaja, planova i programa ustanova, Predškolske ustanove „14. oktobar“, Turističke organizacije, Biblioteke „Srboljub Mitić“ i Centra za kulturu. Pored toga, razmatrane su i Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze na teritoriji opštine Malo Crniće i Odluka o finansijskoj podršci porodica sa decom na teritoriji opštine Malo Crniće. Data je. saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove. Odborničko pitanje postavila je Danica Mihajlović iz Unije za poljoprivredu i preduzetništvo Malo Crniće, a odnosilo se na predlog o ukidanju dnevnica opštinskim funkcionerima koji tokom radnog vremena prisustvuju sednicama Skupštine opštine.

Svi izveštaji usvojeni su većinom glasova, a o toku sednice je Goranka Stević, predsednica Skupštine opštine rekla: Današnje, 14. zasedanje Skupštine. opštine Malo Crniće proteklo je izvanredno, veoma smo bili konstruktivni u radu. Mogu da istaknem odluku o podnošenju poreskih prijava, jer je naša opština poljoprivredna opština i želeli smo da trenutno oslobodimo poreske obveznike, što znači da na poljoprivredno i šumsko zemljište ove godine ne postoji obaveza podnošenja poreskih prijava lokalnoj samoupravi, što omogućava podsticanje razvoja poljoprivrede u opštini i ostavlja vreme za kvalitetnu pripremu odluke koja će se primenjivati u 2015. godini.

Pažnju treba obratiti i na odluku o finansijskoj podršci porodicama sa decom. U opštini Malo Crniće odluka o pomoći za novorođeno dete godinama nije menjana, ona je 5 000 dinara, što Je stvarno sramotno niska suma; tek sada su se stvorili uslovi za podizanje ove sume na 10 000 dinara, a u narednom periodu ćemo se zalagati da bude podignuta. U istoj ovoj Odluci uzeto je u obzir i regresiranje troškova u Predškolskoj ustanovi, za decu iz ugroženih porodica, pravo na besplatnu užinu učenika osnovnih škola, regresiranje troškova prevoza i boravka dece i omladine u razvoju osnovnih i srednjih škola, kao i regresiranje boravka učenika u učeničkim domovima. Ova odluka je jednoglasno doneta u ovom našem domu, rekla je Stević, između ostalog.
Predsednik opštine Malo Crniće, Dragan . Mitić je u svojoj izjavio bio sličnog mišljenja kao i predsednica Skupštine,.. naglašavajući značaj odluka o oslobađanju poreskih obveznika obaveze plaćanja na poljoprivredno i šumsko zemljište, kao i Odluke o regresiranju predškolske i školske dece, čime se, po njegovom mišljenju pruža maksimalna podrška porodicama sa decom i čini jednako dostupno definisanje prava, sa ciljem da se popravi demografska slika opštine i pruži podrška rađanju, negovanju i školovanju dece, bez obzira na materijalni status.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše predlog da se odbornicima koji sednicama prisustvuju tokom radnog vremena ukinu dnevnice, Mitić kaže: Ono što se dešava u radno vreme ne mora da bude posebt no plaćeno, tu pre svega mislim na kategoriju izabranih lica. Šefovi odborničkih grupa će razmatrati ovu inicijativu i ja verujem da će doći do jedinstvenog stava, kako bi se u narednom periodu postigla saglasnost u smislu da sva sredstva koja budu ušteđena budu raspoređena onim kategorijama stanovnika koji su zaista socijalno neobezbeđeni i ugroženi.

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula