Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 3. Zakona o finansiranju lokalne samouprave lokalne kolunalnme takse su izvorni prihod jedinice lokalne samouprave. Odlukom o lokalnim komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 2/2015) uvode se lokalne komunalne takse  za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji opštine Malo Crniće, utvrđuju se obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja komunalne takse.

Obveznik lokalne komunalne takse je fizičko i pravno lice – korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje  Odlukom propisano plaćanje komunalne takse.

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse. Taksena obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta i usluga.

Odlukom o lokalnim komunalnim taksama uvedene su takse za:

  1. Isticanje firme na poslovnom prostoru,
  2. Korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave ( kolovozi,trotoari, zelene površine, bandere i sl. ),
  3. Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina,
  4. Korišćenje prostora na javnim površinama u poslovne svrhe
  5. Držanje sredstava za igru („zabavne igre“),
  6. Korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja.
Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula