Obaveštenja

O B  A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se sve veterinarske stanice koje pružaju usluge veštačkog osmenjavanja poljoprivrednim proizvođačima na području Opštine Malo Crniće, da su, u skladu sa Programom mera i podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće u 2015. godini, dužni da se HITNO jave u Fond za poljoprivredu Opštine Malo Crniće, radi potpisivanja Protokola o saradnji sa Opštinom Malo Crniće, kako bi mogla da se dalje sprovodi mera subvencionisanja veštačkog osemenjavanja u 2015. godini.

Veterinarske stanice koje nemaju potpisan protokol neće moći da ostvare pravo na pokriće troškova osemenjavanja od strane Fonda za razvoj poljoprivrede.

Osoba za kontakt: Snežana Milošević, Šef Odseka za urbanizam, poljoprivredu i inspekcijske poslove, tel. 280-016, kancelarija broj 4.

OPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆE

Vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, obveznicima plaćanja naknade za odvodnjavanje, koji su usled poplava koje su nastupile u maju 2014. godine pretrpeli štetu na zemljištu, odnosno usevima, pomogla u otklanjanju štetnih posledica poplava i klizišta Vlada Republike Republike Srbije je donela akt kojim se saglasila da se vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) oslobode obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014. godinu.

CEO DOKUMENT Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014 godinu 

 

javna rasprava

 

Vaše komentare i sugestije šaljite na:                      lpa @ opstinamalocrnice . org

uprava @ opstinamalocrnice . org

Javni oglas za prikupljanje ponuda za angažovanje veštaka

REČ NARODA, UTORAK 30. DECEMBAR 2014. GODINE

ULAGANJE OBIMNO ALI ISPLATIVO

Uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i opštine Malo Crniće izrađena je „Studija navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u priobalju reke Mlave na teritoriji opštine Malo Crniće“, sa ciljem da se planski utiče na razvoj poljoprivrede i poboljšanje životnog standarda stanovništva koje se prevashodno bavi poljoprivredom. Sgudiju su predstavili dr Dobrivoje Jovanović, dr Vladan Đulaković, Jovan Tošić i Ljubiša Živković. Read the rest of this entry »

 O B A V E Š T E NJ E

O  JAVNOJ PREZENTACIJI “STUDIJE NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U PRIOBALJU REKE MLAVE NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE“

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE OPŠTINE MALO CRNIĆE, DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, KAO I ORGANE I ORGANIZACIJE, DA ĆE SE ODRŽATI JAVNA PREZENTACIJA “STUDIJE NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U PRIOBALJU REKE MLAVE NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE“ DANA 26.12.2014. godine (petak), SA POČETKOM U 17.oo časova, u zgradi Opštine Malo Crniće – mala sala.
Read the rest of this entry »

PREDLOG BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2015 GODINU Read the rest of this entry »

Poštovani sugrađani,

Proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2014-2019. godine je u fazi prve verzije Nacrta. Izrađena je socio – ekonomska analiza, SWOT analiza, definisana je vizija, misija, strateški ciljevi, prioriteti i mere delovanja.

Obaveštavamo sve zainteresovane sugrađane da je u toku javna rasprava o Nacrtu strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2014-2019. godine.

Uvid u sadržinu Strategije, sugrađani mogu da izvrše na jedan od sledećih načina:  Read the rest of this entry »

NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE MALO CRNIĆE

Pozivaju se:

 Mladi ljudi opštine Malo Crniće
 Stručna javnost
 Predstavnici lokalnih vlasti
 Predstavnici nevladinih organizacija
 Predstavnici sredstava informisanja

Da 23. 09. 2014. godine, sa početkom u 10 h u opštini Malo Crniće, prisustvuju javnoj raspravi radne verzije Lokalnog akcionog plana za mlade i svojim predlozima i sugestijama doprinesu uspešnoj izradi strateškog opštinskog dokumenta za mlade, koga sprovodi opština Malo Crniće a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Koordinator Kancelarije za mlade
Milica Peurača

Obaveštavamo Vas da je usvojen Program fonda za razvoj i da su raspisani pozivi za kredite

  • – Krediti za početnike
  • – Krediti za privredna društva sa poplavljenih područja
  • – Krediti za preduzetnike i razvoj preduzetništva
  • – Krediti za privredna društva i razvoj privrednih društava
  • – Krediti za trajna obrtna sredstva
  • – Investicioni krediti
  • – Krediti za privredna društva po osnovu posebnih akataVlada RS
  • – Reprogram

Read the rest of this entry »

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula