MALO CRNIĆE

23°C
subjektivni osećaj 23°C
Bez oblaka

danas:
34°C / 16°C
sutra sreda četvrtak
35° / 17° 36° / 18° 36° / 19°


Data powered by

 
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Pribavljanje lokacijske dozvole je preduslov za dobijanje građevinske dozvole. Lokacijska dozvola sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 ili u Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Kopija plana parcele (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151),
  • Izvod iz katastra podzemnih instalacija na parceli (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151),
  • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na zemljištu i to:
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151) ili
  • izvod iz zemljišne knjige (osnovni sud Požarevac, ul. Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090),
  • Dokaz o uplati administrativne takse.

Dodatni podaci o objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a) dispoziciju objekta na parceli
b) vrstu i namenu objekta
c) podatke o investitoru

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­            dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od                dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula