Uz izjavu koja se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12 i/ili Opštinskom uslužnom centru se podnosi:

  • Geodetski snimak izgrađenih temelja
  • Dokaz o uplati administrativne takse

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­200 dinara na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od 100  dinara, na žiro račun br: šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012 / 280 – 121

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula