NADZOR ZA KOMUNALNE PROBLEME

Izvor „Reč naroda“

Sednica SO Malo Crniće održana je 25.4.2015. a odbornici su razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta opštine Malo Crniće za period januar decembar 2014. godine, kao i izveštaj o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine, Opštinske uprave, ali i Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana opštine, Centra za kulturu, Biblioteke „Srboljub Mitić“…

Proteklu godinu u opštini Malo Crniće, kao i u ostatku Srbije, obeležile su katastrofalne poplave, tako da su odbornici postavljali pitanja vezana za ovu temu. Interesovalo ih je takođe kako je protekla kontrola državne revizorske instutucije. Potom se prešlo na razmatranje programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2015. godini na čiji program je Opština dobila saglasnost nadležnog ministarstva, kao i na razmatranje operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda.

-Odbornici su smatrali da je operativni plan dobar i da bi trebalo da se usvoji, kao što se i desilo, da bi smo se zaštitili unapred. Došlo je do izmene i dopune plana i programa JP „Direkcija za izgradnju“ opštine Malo Crniće, a promene se odnose na formalni deo plana kao i finansiranje puteva od strane građana u četiri naselja opštine. Reč je o želji građana koji će participirati u ovim radovima sa 40 ili 50 procenata. Doneta je i odluka o komunalnim taksama u skladu sa zakonom, a veliku pažnju izazvalo je donošenje rešenja o imenovanju nadzornog odbora za realizaciju poslova koji su povereni firmi doo „Trojon i Fišer-eko“, objasnila je predsednica Skupštine opštine Malo Crniće Goranka Stević. Naime, u opštini po ovom pitanju ima velikih problema i vlasti se, kako je rekla, trude da što bezbolnije  reše ovaj problem.

-Napominjem da je ugovor sa ovim preduzećem potpisan 2005. godine na 25 godina. Svih ovih godina imamo probleme, pritužbe koje se odnose i na cenu i na kvalitet iznošenja otpada od strane podizvođača „Rosal Srbija“ i „Mikica prevoz“, kojima opština nije dala saglasnost za obavljanje ove delatnosti, objasnila je  Stević.

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula