Ekologija

Na osnovu člana 12. st. 2 . Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), Opštinska uprava Malo Crniće,

O B A V E Š T A V A

Zainteresovanu javnost, druge organe i organizacije, da je urađen Nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja Farme za tov živine, Operatera doo „NAŠA FARMA PLUS“ sa sedištem u Velikom Selu, Opština Malo Crniće, zaveden pod brojem 501-4/2014 od 02. 04. 2014. godine, na katastarskoj parceli 1625 u KO Veliko Selo. Read the rest of this entry »

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula