Prava po osnovu sprovedene eksproprijacije

Prema Zakonu o eksproprijaciji nepokretnost se može eksproprisati od građana radi izgradnje objekata od opšteg interesa. Predlog za ekspropijaciju podnosi se Opštinskoj upravi na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, i to u roku od 1 godine od dana utvrđivanja opšteg interesa za eksproprijaciju. Opšti interes utvrđuje se zakonom ili odlukom Vlade Republike Srbije. Građanin ima pravo da protiv rešenja Opštinske uprave kojim se ekspropriše njegova nepokretnost uloži žalbu republičkom Ministarstvu finansija. Protiv rešenja republičkog Ministarstva finansija građanin ima pravo da pokrene upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije.

Za eksproprisanu nepokretnost raniji sopstvenik ima pravo na naknadu. Korisnik eksproprijacije je obavezan da u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji Opštinskoj upravi podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost. Naknada se određuje po tržišnoj vrednosti nepokretnosti, najpre sporazumno, pred organom Opštinske uprave nadležnim za imovinsko-pravne poslove. Ako se raniji sopstvenik i korisnik eksproprijacije ne sporazumeju pred organom Opštinske uprave o visini i vrsti naknade za eksproprisanu nepokretnost, postupak se nastavlja pred Opštinskim sudom u mestu gde se nalazi nepokretnost. Korisnik eksproprijacije stiče pravo da stupi u posed eksproprisanih nepokretnosti danom pravosnažne odluke o naknadi, odnosno danom zaključenja sporazuma o naknadi. U postupku za ostvarivanje svojih prava povodom žalbe, upravnog spora kao i pred redovnim sudom za određivanje naknade, građanin je oslobođen plaćanja administrativne i sudske takse.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula