Prosvetni inspektor u skladu sa Zakonom vrši kontrolu postupanja ustanove u pogledu pridržavanja zakona,  drugih propisa i opštih akata, vrši proveru rada ustanove,itd.,  i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje škola. Nalaže otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, naređuje izvršavanje propisane mere koja nije izvršena, zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne Zakonu, podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Za izlazak na lice mesta prosvetnog inspektora, kada je u pitanju opšti interes, ne plaća se taksa.
Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 2

TELEFON za informacije 065/28-0000-4; 012/280-016

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula