Postavljanje reklamnih panoa

Potrebna dokumentacija:

  • zahtev za izdavanje odobrenja i uslova za privremeno postavljanje montažno-oglasno-reklamnih objekata-reklamnih panoa na javnim površinama
  • skica objekata
  • dokaz o uplati administrativne takse

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012 280-016 lokal 110

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula