OPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆE

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 OBAVEŠTAVA

Obveznike da do 15. maja 2015. godine uplate drugu akontaciju lokalnih javnih prihoda kojima se duže – poreza na imovinu fizičkih lica i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Redovnim i blagovremenim  izmirivanjem obaveza  obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Poreski obveznici koji su od 01. 01. 2015. godine  stekli pravo da plaćaju na rate poreski dug koji je mirovao, za vreme plaćanja poreskog duga na rate moraju redovno da izmiruju tekuće obaveze i rate.

Obveznici koji ne izmire blagovremeno svoje obaveze lokalna poreska administracija Malo Crniće pokrenuće postupak prinudne naplate javnih prihoda.

Sve potrebne informacije obveznici mogu dobiti u Opštinskoj upravi Malo Crniće -lokalnoj poreskoj administraciji.

 

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula