Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Slobodno vreme
Continental turs Kula
KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

REČ NARODA, UTORAK 30. DECEMBAR 2014. GODINE

ULAGANJE OBIMNO ALI ISPLATIVO

Uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i opštine Malo Crniće izrađena je „Studija navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u priobalju reke Mlave na teritoriji opštine Malo Crniće“, sa ciljem da se planski utiče na razvoj poljoprivrede i poboljšanje životnog standarda stanovništva koje se prevashodno bavi poljoprivredom. Sgudiju su predstavili dr Dobrivoje Jovanović, dr Vladan Đulaković, Jovan Tošić i Ljubiša Živković.Zamenik predsednika opštine Malo Crniće Goran Dačić ističe da ova studija ima veliki značaj i u pravcu dalje realizacije projekata, jer će poslužiti za kvalifikovanje projekata i korišćenje sredstava, kako od strane domaćih donatora, tako i iz fondova EU
-Razlog za pokretanje izrade ove studije leži u činjenici da smo kao opština svrstani u područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Ekstenzivan način obrade zemlje, zastarela mehanizacija i nepostojanje sredstava za njeno osavremenjavanje, zatvaranje Mlina i Fabrike testenine, kao i farmi na teritoriji opštine, uzrok su povećanja nezaposlenosti, nemogućnosti upošljavanja radno sposobnog stamovništva i migracija stanovni|>.| * l udiju smo izradili za mlav«I’ u dolinu iz razloga što smo m m i i dosta dostupnih podataka i zato što postoje određeni prirodni uslovi i izgrađeni kanali u melioracionom području. Nadam se da ćemo kroz ovu prezentaciju biti upoznati sa planskim rešenjima navodnjavanja, a na nama svima je da se i dalje zalažemo za budućnost naše poljoprivrede i da predano radimo na tome, kazao je Dačić.
Ova studija praktično ob uhvata sva sela u ošltini Mado Crniće koja gravitiraju ka reci Mlavi i ima za osnovni cilj da utvrdi koje su rezerve vode, koje površine treba navodnjavati, prioritete pri navodnjavanju tih površina, kao i da odredi koje su to kulture koje bi se gajile u budućnosti pri izvođenju
navodnjavanja.
-Mi smo ovom studijom praktično stvorili osnovu za dalju razradu planskih dokumenata, kao što je izrada generalnog projekta i glavnog projekta navodnjavanja i predvideli smo dve faze u izvođenju navodnjavanja. Prva faza bi se sprovela na oko 700 hektara sa direkgnim crpl>enjem vods iz priobalja reke Mlane i ona bi obuhvatila područje od mosta u Malom Crniću. Druga faza obuhvata dodatnih 1.200 hektara i zahteva izradu veštačkih jezera. Studijom smo razmatrali moguće protoke reke Mlave, nanose koji su znatni u ovom području i praktično smo došli do zaključka da jedino voda u podinskom sloju reke može da se koristi za navodnjavanje, jer nema veliku zasoljenost. Dubinske vode nisu pogodne za navodnjavanje, jer sadrže velike količine soli i posle dužeg perioda navodnjananja došlo bi do zasol>ananja povr šina. Vode koje smo obradili sadrže zadovoljavajuće količine fizičkih i hsmijskih supstanci, koje mo|u da se koriste za navodnjavanje, pri čemu smo znatnu pažnju posvetili mogućnosti budućeg plodoreda koji je sada jako sužen, istakao je dr Dobrivoje Jovanović.
Navodnjavanje bi iziskivalo 2,5 3 hiljade evra po hektaru, a finansiralo bi se iz odgovarajućih ministarstava, inostranih fondova i od poljoprivrednika koji bi kupili zemljište. Investicija bi se isplatila za 8 -10 godina, međutim u slučaju ekstremne suše taj peri od bi se znatno smanjio, tako da bi kompletna ulaganja mogla da se vrate posle jedne godine. Zavisno od površina koje bi se navodnjavale koristilo bi se kišenje i lokalizovano navodnjavanje.
Skupu su prisustvovali predsednica Skupštine opštine Malo Crniće Goranka Stević, pomoćnik predsednika opštine Toplica Tjorđević, načelnica Opštinske uprave Marina Marković i šef odborničke grupe SNS-a Mališa Antonijević.
D.Dinić

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru