MALO CRNIĆEŽao nam je, vremenski podaci nisu dostupni!
Data powered by

 
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

J A V N A     R A S P R A V A
NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE MALO CRNIĆE

Pozivaju se:
Mladi ljudi opštine Malo Crniće,
Stručna javnost,
Predstavnici lokalnih vlasti,
Predstavnici nevladinih organizacija,
Predstavnici sredstava informisanja.

Da svoje komentare i dopune radne verzije Lokalnog akcionog plana do 22. 09.2014. godine, šalju Koordinatoru Kancelarije za mlade Milici
Peurači na email:

Posle javne rasprave, Tim za izradu LAP-a razmatra pristigle komentare, dopune ili izmene i odlučuje da li će biti izmena u Akcionom planu ili je potrebno dodatno objasniti pojedina pitanja građana.
Nakon javne rasprave pristupa se usvajanju dokumenta „Lokalni akcioni plan za mlade opštine Malo Crniće“ od strane opštinskih vlasti.

Koordinator Kancelarije za mlade
Milica Peurača

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula