MALO CRNIĆE

16°C
subjektivni osećaj 16°C
Bez oblaka

danas:
28°C / 12°C
sutra utorak sreda
28° / 12° 29° / 13° 30° / 16°


Data powered by

 
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Na osnovu člana 12. st. 2 . Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), Opštinska uprava Malo Crniće,

O B A V E Š T A V A

Zainteresovanu javnost, druge organe i organizacije, da je urađen Nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja Farme za tov živine, Operatera doo „NAŠA FARMA PLUS“ sa sedištem u Velikom Selu, Opština Malo Crniće, zaveden pod brojem 501-4/2014 od 02. 04. 2014. godine, na katastarskoj parceli 1625 u KO Veliko Selo.
Uvid u urađeni Nacrt integrisane dozvole, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Malo Crniće, kancelarija broj 4. svakog radnog dana od 12 do 15 časova ili na sajtu Opštine Malo Crniće, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u listu „Reč naroda“.
Zainteresovana javnost, drugi organi i organizacije mogu izvršiti uvid u prateću dokumentaciju i urađeni Nacrt dozvole i dostaviti svoje mišljenje na isto ovom organu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Obaveštenja, u skladu sa članom 12. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Nadlelžni organ će Nacrt dozvole sa zahtevom operatera i pretećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na Nacrt dozvole, dostaviti tehničkoj komisiji, u roku od 10 dana od isteka roka iz prethodnog stava.

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula