MALO CRNIĆE

11°C
subjektivni osećaj 11°C
Sunčano

danas:
28°C / 12°C
sutra utorak sreda
28° / 12° 29° / 13° 30° / 16°


Data powered by

 
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

„KANCELARIJA ZA MLADE“ MALO CRNIĆE

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Opština Malo Crniće 17 aprila 2014. godine svečano su potpisali ugovor za realizaciju projekta „ Lokalni akcioni plan za mlade opštine Malo Crniće“.
Projekat je odobren od strane Ministarstva omladine i sporta na Konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju Lokalnih akcionih planova za mlade.
Projekat je usaglašen sa Nacionalnom strategijom za mlade.( „Službeni glasnik RS“, broj 55/2008) i sa drugim sektorskim strategijama koje utiču na život mladih osoba, kao što su: akcioni planovi za decu, omladinsko preduzetništvo, strategija za razvoj zdravlja mladih.
U ime Opštine Ugovor je potpisao predsednik Opštine Malo Crniće, Dragan Mitić.
Odobrenim sredstvima Ministarstvo omladine i sporta pruža podršku Opštini Malo Crniće u izradi lokalnog akcionog plana, kao osnove razvoja lokalne omladinske politike i drugih planiranih projektnih aktivnosti.
Svi zainteresovani mogu da prate rad Kancelarije za mlade putem društvene mreže facebook https://www.facebook.com/KancelarijaZaMladeMaloCrniće
Koordinator Kancelarije za mlade: Milica Peurača

 

 

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula