MALO CRNIĆE

23°C
subjektivni osećaj 23°C
Sunčano

danas:
32°C / 15°C
sutra субота nedelja
28° / 13° 33° / 18° 35° / 17°


Data powered by

 
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike

Email za službenike i mesne kacelarije

Građevinska dozvola
OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Rešenje o imenovanju komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja.

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„USLUGA UNIŠTAVANJA GLODARA I LETEĆIH INSEKATA “

DOKUMENTACIJA:

ZAVRŠEN – ISTEKAO

Predsednik opštine Malo Crniće dana 09. aprila 2015. godine raspisuje :

 JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM ZAJEDNICAMA

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređenja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

Odlukom o budžetu opštine Malo Crniće za  2015. godinu ( „Službeni glasnik opštine Malo Crniće“ broj 8/2014) planirana su sredstva za dotacije verskim zajednicama u ukupnom iznosu od 1.0000.000,00 dinara.

Na osnovu člana 12. st. 2 . Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), Opštinska uprava Malo Crniće,

O B A V E Š T A V A

Zainteresovanu javnost, druge organe i organizacije, da je urađen Nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja Farme za tov živine, Operatera doo „NAŠA FARMA PLUS“ sa sedištem u Velikom Selu, Opština Malo Crniće, zaveden pod brojem 501-4/2014 od 02. 04. 2014. godine, na katastarskoj parceli 1625 u KO Veliko Selo. Read the rest of this entry »

ZAVRŠEN – ISTEKAO

pdf

 

JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2015. godinu

 

ZAVRŠEN

LOGOKONKURSNa osnovu člana 4. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za programe i projekte iz oblasti kulture („Službeni glasnik Opštine Malo Crniće broj 1/2014), Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2015.godinu ( „Službeni glasnik opštine Mapo Crniće“, br.8/14) i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata iz oblasti kulture broj 110-3/2014 od 10.03.2014.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015.godini

OBRASCI:

  1. JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015.godini
  2.  Prijavni formular za projekte iz oblasti kulture

Vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, obveznicima plaćanja naknade za odvodnjavanje, koji su usled poplava koje su nastupile u maju 2014. godine pretrpeli štetu na zemljištu, odnosno usevima, pomogla u otklanjanju štetnih posledica poplava i klizišta Vlada Republike Republike Srbije je donela akt kojim se saglasila da se vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) oslobode obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014. godinu.

CEO DOKUMENT Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014 godinu 

 

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012), Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

P O Z I V
Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
„USLUGA ČIŠĆENJA SLUŽBENIH PROSTORIJA “

Obrasci:

Read the rest of this entry »

 ZAVRŠEN 

sportJAVNIKONKURS

za finansiranje  programa  i projekata u oblasti sporta

sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini

1. Raspisuje se Javni konkurs za ostvarivanje prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini, i realizaciju programa i projekata redovih trenažnih i takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija (u daljem tekstu: redovne aktivnosti) i posebnih aktivnosti sportskih i drugih organizacija (u daljem tekstu: posebne aktivnosti), iz sledećih oblasti:  Read the rest of this entry »

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme
Continental turs Kula