ODGOVOR NA INFORMACIJE

 OBJAVLJENE U VAŠEM LISTU DANA 29.05.2014. GODINE

U TEKSTU “U VELIKOM SELU TVRDE: LJUDSKA GREŠKA UZROK POPLAVE“ (Odeljak: Vesti/reportaža)

            U vezi teksta koji je objavljen u vašem listu dana 29.05.2014. godine,i na internet stranici “Blic online“ dana 28.05.2014. godine, pod naslovom “U Velikom Selu tvrde: Ljudska greška uzrok poplave“, dostavljamo odgovor na informacije koje su izrečene od strane predsednika ove Mesne zajednice.

            * Napominjemo da shodno članu 3. Zakona o javnom informisanju, nije ispoštovana odredba “Obaveze novinarske pažnje“ i novinar i odgovorni urednik vašeg lista nisu, pre objavljivanja informacija koje sadrže podatke o određenom događaju, pojavi ili ličnosti, sa pažnjom primerenom okolnostima, proverili njeno poreklo, istinistost i potpunost.

* Smatramo da su novinar ili odgovorni urednik, bili dužni da pre objavljivanja izjava u vezi poplave koja se dogodila u Velikom Selu opština Malo Crniće, iste informacije koje su izrečene provere u Štabu za vanredne situacije.

* U cilju potpunog i istinitog informisanja dužni smo da javnost informišemo da je Štab za vanredne situacije opštine Malo Crniće preduzeo sve mere iz svoje nadležnosti, nakon dobijanja informacija od Centra za obaveštavanje PU Požarevac i dostavljanja preliminarnog upozorenja na vremenske nepogode.

* Odmah nakon dostavljanja informacije održana je sednica Štaba dana 13.05.2014. godine, na kojoj su uvedene mere pripravnosti. Na osnovu zaključaka koji su doneti na ovoj sednici, Služba za vanredne situacije u opštini Malo Crniće realizovala je donete zaključke u pravcu obaveštavanja svih subjekata nadležnih za zaštitu i spasavanje, pa je takođe o istome obavešten i poverenik Mesne zajednice Veliko Selo (predsednik Mesne zajednice). Od tog momenta, pa nadalje, poverenik ove Mesne zajednice, nije bio prepušten “sam sebi“. Štab za vanredne situacije je danonoćno bio na terenu i u kontaktu sa svim nadležnim subjektima, fizičkim i pravnim licima. Sa poverenikom smo bili u stalnom kontaktu, kako telefonski tako i na licu mesta, u smislu obaveštavanja, davanja instrukcija i preduzimanju mera u okvirima svojih nadležnosti. Određene odluke kada je u pitanju intervencija na vodnim objektima, komandant Štaba a ni drugi članovi Štaba, nisu mogli da donesu  bez saglasnosti nadležnog Vodoprivrednog preduzeća. Reka Mlava pripada vodama prvog reda, vodnom području “Donji Dunav“, Sektor D.22. Mlava-Pek, pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava je A.D. za vodoprivredu “Vodoprivreda“ Požarevac. Da li je ovo Preduzeće obavljalo svoje dužnosti u pogledu održavanja i zaštite vodnih objekata je da procene stručna lica i organi koji su nadležni da vrše nadzor nad poverenim poslovima.

Napominjemo, da je evakuacija stanovništva i stoke u Velikom Selu započeta blagovremeno, da su u tome građani imali pomoć Vatrogasne jedinice Požarevac, pripadnika Policije, Vojske, i samih članova Štaba za vanredne situacije. Na sreću svih nas ljudskih žrtava nije bilo. Ljudi i stoka su evakuisani blagovremeno. Šteta postoji na dobrima i infrastrukturnim objektima. U toku je rad Komisija na proceni ove štete. Štab za vanredne situacije pružio je svu pomoć građanima ove Mesne zajednice, i nakon poplave. Kako je naselje nekoliko dana bilo izolovano, građani su bili redovno snabdevani hlebom, vodom i drugim namirnicama. Nijedan dan nije prošao da nisu organi, preduzeća i ustanove opštine Malo Crniće i Štab za vanredne situacije, intervenisali u ovom naselju po pitanju: uređenja naselja, snabdevanja namirnicama, vodom, dezinfekcija stambenih i stočnih objekata, podele humanitarne pomoći i po preduzimanju drugih mera i aktivnosti.

Štab za vanredne situacije smatra da je to obaveza Opštine Malo Crniće, ali pri tom, želi i poziva građane i medije na objektivno iznošenje informacija jer smatramo da ima dosta dokaza koji govore u prilog ovog našeg odgovora na tekst objavljen u vašem listu.

U Malom Crniću, 04.06.2014. godine

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

 

KOMANDANT ŠTABA,

                                                                                                                Dragan Mitić, s.r.

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

informator o radu azuriran 11.7.2014

KZM na twiteru