Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Velimir Ilić sa svojim saradnicima posetio je opštinu Malo Crniće i na sastanku sa rukovodstvom opštine razgovarao o majskim poplavama, šteti koju su one izazvale i planovima za dalje delovanje u cilju prevazilaženja nastalih posledica. Najpre su izneti zaključci o nastaloj šteti: 5000 hektara poljoprivrednog zemljišta od čega su 1200 hektara pretrpela direktnu štetu na usevima, 221 stambeni objekat je oštećen u rasponu od 1 do 3 kategorije, dok je 3 stambena objekta porušeno, 14 javnih objekata je oštećeno, od kojih najviše most na reci Vitovnici u naselju Kula, koji je jedina veza sa delom naselja i manastirom Bradača.

Ministru je ukazano na to da su ove posledice izazvane izlivanjem dveju reka Mlave i Vitovnice. Izlivanje reka usledilo je delimično zbog obilnih padavina i dejstva spoljnih voda, a većim delom zbog neuređenosti i lošeg održavanja njihovih vodotokova i kanala u slivu. Obe reke Mlava i Vitovnica spadaju u vodotok prvog reda. Korita i kanali su puni obraslih stabala i rastinja koji onemogućavaju protok vode i dovode do začepljenja i izlivanja reka pri svakoj pojavi obilnijih padavina. Neposredno pre poplave opština je od svojih sredstava u dva navrata uspela da otkloni jedan deo stabala i omogući prohodnost vode na mostu u Malom Crniću na reci Mlavi, ali se ispostavilo da to nije 6ilo dovoljno. U naselju Veliko Selo došlo je do proboja levoobalnog nasipa gde je neposredno pre poplave zamenjen povratni ventil što je izazvalo probijanje nasipa i potapanje čitavog naselja.
Bilo je reči o oštećenju mosta u Kuli koji je ministar u svojoj radnoj poseti sa rukovodstvom opštine Malo Crniće lično posetio i uverio se u njegovo loše stanje. Podaci o oštećenju mosta su dostavljeni Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja kao i Republičkom preduzeću za puteve „Putevi Srbijes‘. Ranije je bilo reči da će se on sanirati do zime, ali za sada ništa na tome nije urađeno. Ovaj most je od velikog značaja kako za meštane ovog naselja jer ih povezuje sa svojim njivama, tako i za ostale, jer je to jedini prilaz do manastira Bradača.
Ministru su predstavljene aktivnosti koje je opština preduzela na sprečavanju poplava u budućnosti. Potrebno je da se nastavi izvođenje projekta regulacije reke Vitovnice, njeno korito je do danas delimično uređeno po projektu. Takođe je urađen projekat za regulaciju starog korita reke Mlave koji očekuje svoju realizaciju. Ove aktivnosti će značajno povećati sigurnost opštine od daljih mogućnosti izlivanja reka i nastanka poplava.
Zaključeno je da je potrebno očistiti korita reke Mlave i Vitovnice, kao i kanale u slivu reke Mlave od stabala i rastinja. Odneti materijal izvađen iz reka (pesak, mulj) koji je lociran u njivama vlasnika. Takođe je potrebno produbiti korito reke Vitovnice u naselju Aljudovo, gde je reka promenila tok, kao i druge hitne intervencije što je predočeno ministru kao prioritet opštine u otklanjanju opasnosti od budućih eventualnih visokih vodostaja.
Pored posete mosta na reci Vitovnici, ministar je obišao i mlin Mlava, spomen obeležje u izgradnji na brdu Vranjevac, kao i prilazni put do manastira Bradača.

Comments are closed.

Izaberite pismo
Informator o radu
 informator o radu opstine Malo Crnice

informator o radu azuriran 11.7.2014

KZM na twiteru